ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 2 ชุด (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์  (Video Laryngoscope)  จำนวน 2  ชุด (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-05-19

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-05-19

จำนวนการเข้าชม : 30