ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 ชนิด A2 (Biological Safety Class II,Type A2) สำหรับผสมยาตา จำนวน 1 ชุด (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 ชนิด A2 (Biological Safety Class II,Type A2)  สำหรับผสมยาตา จำนวน  1  ชุด  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-05-19

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-05-19

จำนวนการเข้าชม : 17