ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายการ  จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  1 ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-05-20

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-05-20

จำนวนการเข้าชม : 29