เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Pendant Single Arm พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Pendant Single Arm พร้อมติดตั้ง  จำนวน 3 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-05-28

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-05-28

จำนวนการเข้าชม : 105