เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่นร1004.2/58ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563) ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่นร1004.2/58ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563) ดังรายละเอียดแนบ


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-06-22

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-06-22

จำนวนการเข้าชม : 601