ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการชุดกล่องบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อชนิด FILTER ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖๕x๒๘๐x๑๕๐ มม. (ชุดกล่องเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมขนาด 3/4) จำนวน 10 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการชุดกล่องบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อชนิด FILTER ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖๕x๒๘๐x๑๕๐ มม. (ชุดกล่องเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมขนาด 3/4)  จำนวน 10 ชุด


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-07-08

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-07-08

จำนวนการเข้าชม : 109