เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ) ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-07-20

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-07-20

จำนวนการเข้าชม : 375