เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2  รายการ  ประกอบด้วย

1.  เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด 

2.  โคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี  จำนวน 1 ชุด


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-10-16

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-16

จำนวนการเข้าชม : 17