ประกาศร่างวิจารณ์ การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุผ้าอื่น ๆ จำนวน ๘๗ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุผ้าอื่น ๆ จำนวน ๘๗ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-11-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-18

จำนวนการเข้าชม : 18