ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร  จำนวน 1  เครื่อง  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-11-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-18

จำนวนการเข้าชม : 15