ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ฯลฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ฯลฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-01-06

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-01-06

จำนวนการเข้าชม : 347