ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์/สัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข (งานบำบัดน้ำเสีย,งานคุณภาพ) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์/สัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข (งานบำบัดน้ำเสีย,งานคุณภาพ) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-03-16

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-03-16

จำนวนการเข้าชม : 461