ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ,นักวิชาการสาธารณสุข (งานบำบัดน้ำเสีย) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ,นักวิชาการสาธารณสุข (งานบำบัดน้ำเสีย)  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-03-23

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-03-23

จำนวนการเข้าชม : 315