ประกาศเผยแพร่แผน รายการ ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผน รายการ ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 รายการ


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-04-05

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-04-05

จำนวนการเข้าชม : 49