ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลททดสอบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลททดสอบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-04-05

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-04-05

จำนวนการเข้าชม : 25