ประชาสัมพันธ์ 3 หลักสูตร

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพ่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ค่าลงทะเบียน 39,500 บาท

2.หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

3. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอยคลินิก วันที่ 20  - 24 ธค. 64


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2021-12-22

ปรับปรุงล่าสุด : 2021-12-22

จำนวนการเข้าชม : 45