ประกาศยกเลิกร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติที่รวมเครื่องตรวจภูมิคุ้มกันคลินิก จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติที่รวมเครื่องตรวจภูมิคุ้มกันคลินิก

       จำนวน  13  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-08

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-08

จำนวนการเข้าชม : 212