ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติที่รวมเครื่องตรวจเคมี จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติที่รวมเครื่องตรวจเคมี จำนวน  32  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-08

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-08

จำนวนการเข้าชม : 180