ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ  จำนวน ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-12

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-13

จำนวนการเข้าชม : 206