ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-22

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-22

จำนวนการเข้าชม : 156