ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ที่รวมเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 60,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ที่รวมเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  จำนวน  60,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-27

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-27

จำนวนการเข้าชม : 157