ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ที่รวมเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๖๐,๐๐๐ Test (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ที่รวมเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  จำนวน  ๖๐,๐๐๐ Test  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-07-03

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-07-03

จำนวนการเข้าชม : 144