ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกอบด้วย

๑.ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดอาหารและหลอดลม จำนวน ๑ ชุด  

๒.ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดกล่องเสียง จำนวน ๑ ชุด


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-11-07

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-11-07

จำนวนการเข้าชม : 95