ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-11-23

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-11-23

จำนวนการเข้าชม : 180