ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุผ้าอื่น ๆ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธิประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุผ้าอื่น ๆ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธิประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-11-27

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-11-27

จำนวนการเข้าชม : 94