ร่างประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACs) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์  (PACs)  จำนวน  1  ระบบ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2018-12-04

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-12-04

จำนวนการเข้าชม : 93