ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน  ๔ เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-01-09

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-01-09

จำนวนการเข้าชม : 100