ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 โครงการด้วยวิธีด้วยวิธีเฉะาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1  โครงการด้วยวิธีด้วยวิธีเฉะาะเจาะจง 


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-02-01

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-02-01

จำนวนการเข้าชม : 107