ประกาศปรับปรุงร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศปรับปรุงร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-03-08

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-03-08

จำนวนการเข้าชม : 50