ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 2 เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก  ชนิด 1 ประตู  จำนวน 2  เครื่อง  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-03-08

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-03-08

จำนวนการเข้าชม : 47