ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ที่รวมเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 60,000 Test

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ

ที่รวมเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ  จำนวน  60,000 Test


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-04-01

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-04-01

จำนวนการเข้าชม : 65