ประกาศการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-06-06

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-06-06

จำนวนการเข้าชม : 356