ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-06-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-06-30

จำนวนการเข้าชม : 120