ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร  ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-11-25

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-11-25

จำนวนการเข้าชม : 557