ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-12-09

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-12-09

จำนวนการเข้าชม : 57