เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศเผยแแพร่แผนเช่าชื้ออุประกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACs) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเผยแแพร่แผนเช่าชื้ออุประกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์   (PACs)  จำนวน  1 ระบบ


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-12-13

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-12-13

จำนวนการเข้าชม : 195