ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยาย ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACs) จำนวน 1 ระบบ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยาย ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์  (PACs)  จำนวน  1  ระบบ  (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2019-12-26

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-12-26

จำนวนการเข้าชม : 30