ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2017-09-01

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-09-01

จำนวนการเข้าชม : 284