เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 1 เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า  100  mA.  จำนวน 1  เครื่อง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-01-29

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-01-29

จำนวนการเข้าชม : 166