เข้าสู่โปรแกรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการ  ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   1 ระบบ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-01-31

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-01-31

จำนวนการเข้าชม : 253