ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานซักฟอก ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง   ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานซักฟอก  ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2020-02-28

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-02-28

จำนวนการเข้าชม : 306