กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 138 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานรพร.เดชอุดม ประจำปี 2560โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2017-02-24
2หัวหน้า สำนักงานประกันสังคม อำเภอเดชอุดม และคณะ ได้นำของขัวญ มอบให้กับผู้ป่วยสิทธิรักษาพยาบาล ประกันสังคม ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรพร.เดชอุดม2017-07-27
328/07/2560 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรพร.เดชอุดม2017-07-28
4วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ร่วมรับบริจาคเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จากคุณสุภาวดี ตริยางกูรศรี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จำนวนเงิน 3,090,000 บาทโรงแรมสุนีย์แกรนด์2017-08-08
517 สิงหาคม 2560 ขอขอบพระคุณ หจก.พรไพบูลย์ปิโตรเลี่ยม ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสด 144,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเปิดอาคารรักษาพยาบาลรพร.เดชอุดม2017-08-17
6ขอขอบคุณ อาจารย์หมอพนัสบดี -อาจารย์หมอ ทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต ที่จัดทำเสื้ออัตลักษณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อจำหน่าย นำเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายรพร.เดชอุดม2017-09-18
7ขอขอบคุณเทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดมที่มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อชุดผู้ป่วย จำนวน 51,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดม2017-09-28
8แพทย์หญิงรัชนี เอี่ยมวัฒนศิลป์....นพ.ชนินทร วาจาสิทธิศิลป์ มอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยให้ รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ การแพทย์ รวมมูลค่า กว่า 7 แสนบาทรพร.เดชอุดม2017-10-13
9ขอขอบคุณศิษย์เก่าสาธิตวิทยาลัยครูอุบลฯ รุ่นปีพ.ศ. 2518รพร.เดชอุดม2017-10-17
10เด็กหญิงปิยธิดา ส่งเสริม บริจาคเครื่องผลิต O2 ขนาด 8 ลิตร 1 เครื่อง รพร.เดชอุดม2017-10-18
11ขอบขอบพระคุณ นายไชยญรงค์ จันทร์คงหอม ที่มอบเครื่องดูดเสมหะ อุปกร์หัวออกซิเจน และอุปกร์ทำแผลรพร.เดชอุดม2017-10-20
12นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ปลูกต้นมั่งมี เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่รพร.เดชอุดม2017-10-20
13 ขอขอบคุณ คุณตติยา สมสุข พร้อมครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาบริจาคแผ่นแปะเท้าดูดสารพิษ มูลค่า 20000 บาทรพร.เดชอุดม2017-10-24
14ขอขอบพระคุณโรงทานจาก วัดป่าไทรงาม ที่นำอาหาร มาแจกผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรพร.เดชอุดม2017-10-30
15การไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า LED ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรพร.เดชอุดม2017-10-31
16การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะแพทย์นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตะกูล จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560โรงเรียนเดชอุดม2017-11-17
17ขอขอบคุณ บริษัท เรียดเมด จำกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2017-12-15
18ขอขอบคุณ แพทย์หญิงทิพวัลย์ ลิ่มลิขิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2017-12-26
19ขอขอบคุณ คุณสุบัน ผลดีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2018-01-03
20ขอขอบคุณ คุณสมชาย เทียมสุวรรณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2018-01-30