กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 103 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1งานผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน2017-02-02
2การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานรพร.เดชอุดม ประจำปี 2560โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2017-02-24
3ผ่าตัดทำข้อเข่าเทียมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2017-02-11
4รับเยี่ยมสำรวจประเมิน ISO-15189 , 15190โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม2017-05-09
5ประมวลภาพ RUN TO GIVEรพร.เดชอุดม2017-05-21
6ผู้บริหารระดับอำเภอ รับรางวัลดีเด่น ปี2560 รพร.เดชอุดม2017-06-06
7หัวหน้า สำนักงานประกันสังคม อำเภอเดชอุดม และคณะ ได้นำของขัวญ มอบให้กับผู้ป่วยสิทธิรักษาพยาบาล ประกันสังคม ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรพร.เดชอุดม2017-07-27
828/07/2560 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรพร.เดชอุดม2017-07-28
9โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(ไม่ได้ตั้ง)
10โครงการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นราชกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(ไม่ได้ตั้ง)
11วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2560โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(ไม่ได้ตั้ง)
12โครงการ EMS เมมเบอร์คลับ นำร่องตำบลเมืองเดชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(ไม่ได้ตั้ง)
13อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดรพร.เดชอุดม2017-08-08
14วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ร่วมรับบริจาคเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จากคุณสุภาวดี ตริยางกูรศรี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จำนวนเงิน 3,090,000 บาทโรงแรมสุนีย์แกรนด์2017-08-08
1517 สิงหาคม 2560 ขอขอบพระคุณ หจก.พรไพบูลย์ปิโตรเลี่ยม ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสด 144,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเปิดอาคารรักษาพยาบาลรพร.เดชอุดม2017-08-17
16ขอขอบคุณ อาจารย์หมอพนัสบดี -อาจารย์หมอ ทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต ที่จัดทำเสื้ออัตลักษณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อจำหน่าย นำเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายรพร.เดชอุดม2017-09-18
17งานมุทิตาจิตรพร.เดชอุดม2017-09-19
18ขอขอบคุณเทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดมที่มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อชุดผู้ป่วย จำนวน 51,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดม2017-09-28
19รับมอบเงินบริจาคจากห้างเทสโก้โลตัสสาขาเดชอุดม(ไม่ได้ตั้ง)
20แพทย์หญิงรัชนี เอี่ยมวัฒนศิลป์....นพ.ชนินทร วาจาสิทธิศิลป์ มอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยให้ รับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ การแพทย์ รวมมูลค่า กว่า 7 แสนบาทรพร.เดชอุดม2017-10-13