ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. แพทย์หญิงประภาภรณ์  เพชรมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายวิทยา  เทียมสุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันที่โพสต์ : 2018-10-13 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม