ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ประจำปี 2561 ปีที่ 11 

วันที่โพสต์ : 2018-10-14 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม