ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม แนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่โพสต์ : 2018-10-17 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม