ขอขอบคุณ ธนาคารทิสโก้ (สมหวังเงินสั่งได้) ที่มีจิตศรัทธาบริจาคถุงผ้า จำนวน 500 ผืน ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำทีมโดย แพทย์หญิงประภาภรณ์  เพชรมาก นายทวีศักดิ์  แพทย์เพียร 
พร้อมด้วยหัวหน้างานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ถุงผ้าจากธนาคารทิสโก้ (สมหวังเงินสั่งได้) สาขาเดชอุดม  
จำนวน 500 ผืน เป็นเงิน 10,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อนำไปใช้ในโครงการใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก 

วันที่โพสต์ : 2018-10-26 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม