ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรก โดย นายแพทย์สุรศิษฎ์  โล้เจริญรัตน์  และ ทีม PCT กุมารเวชกรรม ได้จัดให้มีการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลทารกแรกเกิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

วันที่โพสต์ : 2018-11-30 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม