โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับประกาศนียบัตรHA

วันที่ 15 มีนาคม 62 นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมเข้ารับมอบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accreditation ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 "Change & Collaboration for Sustainability" ณ ศูนย์การประชุม อิมแพคเมืองทองธานี

วันที่โพสต์ : 2019-03-15 สถานที่ : เมืองทองธานี