รับบริจาคเก้าอี้พลาสติก

วันที่5 มีนาคม 2562  ครอบครัววราห์คำ ได้บริจาคเก้าอี้พลาสติกจำนวน 63 ตัว และบริจาคเงินจำนวน 3,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อเปลี่ยน วรรห์คำ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่โพสต์ : 2019-03-05 สถานที่ : เดชอุดม