รับบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น

วันที่ 26 มีนาคม 62    นายกรกฎ พิริยะกิจไพบูลย์  และครอบครัง  ได้ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ งานห้องผ่าตัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  เพื่อให้ญาติที่มานั่งรอได้ใช้ประโยชน์

วันที่โพสต์ : 2019-03-26 สถานที่ : เดชอุดม